POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONSUMENCKICH (MOBILNYCH) STRON INTERNETOWYCH

 

 1. WPROWADZENIE

Niniejsza polityka prywatności dotyczy niniejszej strony internetowej  b1.hfy.mobi i reguluje prywatność użytkowników, którzy zdecydują się z niej korzystać.

Polityka ta określa różne obszary, w których dotyczy prywatności użytkowników oraz nakreśla obowiązki i wymagania użytkowników, strony internetowej i właścicieli strony. Ponadto, sposób, w jaki ta strona przetwarza, przechowuje i chroni dane i informacje o użytkownikach jest również szczegółowo opisany w tej polityce.

Mobici BV jest Administratorem Danych w rozumieniu Ogólnych rozporządzeń UE o ochronie danych, które obowiązują od 25 maja 2018 r.  Nasze dane kontaktowe można znaleźć na tej stronie internetowej. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z jakiegokolwiek aspektu sposobu gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego zajmującego się kwestiami ochrony danych. Będziemy wdzięczni, jeśli najpierw skontaktujesz się z nami, jeśli masz skargę, abyśmy mogli spróbować ją rozwiązać.
 

 1. JAKIE DANE O TOBIE GROMADZIMY 

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Nie obejmują one danych zanonimizowanych. 


 Możemy przetwarzać pewne rodzaje danych osobowych o tobie w następujący sposób:
 

 Dane identyfikacyjne mogą obejmować imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć. 

Dane kontaktowe mogą obejmować adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów. 

Dane Finansowe mogą obejmować dane dotyczące konta bankowego oraz karty płatniczej. 

Dane Transakcyjne mogą zawierać szczegóły dotyczące płatności między nami oraz inne szczegóły dotyczące zakupów dokonanych przez użytkownika. 

Dane Techniczne mogą obejmować dane logowania, adresy protokołów internetowych, typ i wersję przeglądarki, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, system operacyjny i platformę oraz inne technologie w urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej witryny. 

Dane Profilu mogą obejmować nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety. 

Dane o Użytkowaniu mogą zawierać informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług. 

Dane Marketingowe i Komunikacyjne mogą obejmować Państwa preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Państwa preferencje komunikacyjne. 

 

Możemy również przetwarzać dane zagregowane na podstawie danych osobowych użytkownika, ale dane te nie ujawniają jego tożsamości i jako takie nie stanowią danych osobowych. Przykładem takiej sytuacji jest przeglądanie Danych o użytkowaniu w celu określenia odsetka użytkowników witryny korzystających z określonej funkcji naszej witryny. Jeśli połączymy Dane zagregowane z danymi osobowymi użytkownika, tak aby można było na ich podstawie zidentyfikować użytkownika, wówczas są one traktowane jako dane osobowe. 


 Dane Wrażliwe 

Nie gromadzimy żadnych Danych Wrażliwych na temat użytkownika. Dane wrażliwe to dane zawierające szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacje o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne. Nie gromadzimy żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach. 

 

 1. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE 

 

Możemy gromadzić dane o Tobie za pomocą wielu różnych metod, w tym: 

 

Bezpośrednie interakcje: Możesz przekazywać dane, wypełniając formularze na naszej stronie (lub w inny sposób) lub komunikując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym gdy: 

• zamawiasz nasze produkty lub usługi; 

• zakładasz konto na naszej stronie; 

• subskrybujesz nasze usługi lub publikacje; 

• poprosisz o przesłanie zasobów lub materiałów marketingowych do Ciebie; 

• bierzesz udział w konkursie, losowaniu nagród, promocji lub ankiecie; lub 

• przekazujesz nam informacje zwrotne. 

Zautomatyzowane technologie lub interakcje: Podczas korzystania z naszej witryny możemy automatycznie gromadzić Dane techniczne dotyczące sprzętu użytkownika, czynności przeglądania i wzorców użytkowania. Gromadzimy te dane za pomocą plików cookie, dzienników serwera i podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Dane techniczne o użytkowniku, jeśli odwiedza on inne strony internetowe, które korzystają z naszych plików cookie. 

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła: Możemy otrzymywać dane osobowe o użytkowniku od różnych stron trzecich i źródeł publicznych, których określono poniżej: 

 • • dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google z siedzibą poza UE; 

 

 • • sieci reklamowe, takie jak Facebook z siedzibą poza UE; oraz 

 

 • • dostawcy informacji o wyszukiwaniu lub dostawcy informacji śledzących, tacy jak HOTJAR z siedzibą poza UE. 

 

 

 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE 

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone. Najczęstsze sposoby wykorzystania danych osobowych to:
 

• Gdy musimy zawrzeć umowę między nami. 

• Tam, gdzie jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie mają pierwszeństwa przed tymi interesami. 

• Gdy musimy spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem wysyłania do Ciebie wiadomości marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na działania marketingowe, wysyłając do nas wiadomość e-mail na support@mobici.be

 

Cele przetwarzania Danych Osobowych 

 

Poniżej znajduje się opis sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystywać Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne, na jakich będziemy je przetwarzać. W stosownych przypadkach wyjaśniliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy. 

 

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Państwa dane. Prosimy o kontakt mailowy na adres support@mobici.be} jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przetwarzając Państwa dane osobowe, jeśli w poniższej tabeli przedstawiono więcej niż jedną podstawę.

 

Cel/Działanie

Rodzaj danych

Podstawa prawna przetwarzania

Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta

(a) Tożsamość 

(b) Kontakt

Realizacja umowy zawartej z Tobą

Aby przetworzyć i dostarczyć Twoje zamówienie, w tym: 

(a) Zarządzać płatnościami, opłatami i obciążeniami 

(b) Pobieranie i odzyskiwanie należnych nam pieniędzy

(a) Tożsamość 

b) Kontakt 

(c) Finanse 

(d) Transakcje 

(e) Marketing i
 Komunikacja

(a) Realizacja umowy zawartej z Tobą 

(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów w celu odzyskania należnych nam długów

Aby zarządzać naszą relacją z Państwem, co będzie obejmować: 

(a) Powiadamianie Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności 

(b) Prośba o pozostawienie recenzji lub wzięcie udziału w ankiecie

(a) Tożsamość 

(b) Kontakt 

(c) Profil 

(d) Marketing i Komunikacja

(a) Realizacja umowy zawartej z Tobą 

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

(c) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, aby uaktualniać nasze rejestry i badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług


 

 

Cel/Działanie

Rodzaj danych

Podstawa prawna przetwarzania

Aby umożliwić Ci wzięcie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienie ankiety

(a) Tożsamość 

(b) Kontakt 

(c) Profil 

(d) Użytkowanie 

(e) Marketing i komunikacja

(a) Realizacja umowy zawartej z Tobą 

(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów w celu zbadania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać i rozwijać naszą działalność

Aby administrować i chronić naszą działalność oraz naszą stronę (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, utrzymanie systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

(a) Tożsamość 

(b) Kontakt 

(c) Techniczne

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów w celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy. 

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

Aby dostarczać użytkownikowi odpowiednie treści i reklamy oraz mierzyć i rozumieć skuteczność naszych reklam

(a) Tożsamość 

(b) Kontakt 

(c) Profil 

(d) Użytkowanie 

(e) Marketing i komunikacja
 (f) Techniczne

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać, aby rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej

Aby korzystać z analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń.

(a) Techniczne 

(b) Użytkowanie

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, aby określić typy klientów dla naszych produktów i usług, aby nasza strona była aktualna i odpowiednia, aby rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej

Aby przedstawić sugestie i zalecenia dotyczące towarów lub usług, które mogą być dla Państwa interesujące

(a) Tożsamość 

(b) Kontakt 

(c) Techniczne 

(d) Użytkowanie 

(e) Profil

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, aby rozwijać nasze produkty/usługi i rozwijać naszą działalność


 

 

Komunikacja marketingowa 
 

Będziesz otrzymywać od nas komunikaty marketingowe, jeśli: 

 

 1. (i) zażądali Państwo od nas informacji lub zakupili od nas towary lub usługi; lub 
 2. (ii) podali nam Państwo swoje dane i zaznaczyli pole w punkcie wprowadzania Państwa danych, abyśmy mogli wysyłać Państwu komunikaty marketingowe; oraz 
 3. (iii) w każdym przypadku nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania takich materiałów marketingowych. 

 

Zanim udostępnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim w celach marketingowych, uzyskamy Państwa wyraźną zgodę.
 

Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania mu wiadomości marketingowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres support@mobici.be.
 

Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania naszych wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi, rejestracji gwarancji, doświadczenia z produktem/usługą lub innych transakcji.

Zmiana celu 

 

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, chyba że uznamy, że musimy je wykorzystać do innego celu, który jest zgodny z celem pierwotnym. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzanie danych w nowym celu jest zgodne z celem pierwotnym, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres support@mobici.be.
 

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do celu niezwiązanego z celem, dla którego je zgromadziliśmy, powiadomimy Państwa o tym fakcie i wyjaśnimy podstawę prawną przetwarzania. 

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.
 

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 

Możemy być zmuszeni do udostępnienia Państwa danych osobowych stronom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w paragrafie 4 powyżej:
 

• Inne firmy z naszej grupy, które świadczą usługi informatyczne, rozliczeniowe i administrowania systemami oraz zajmują się raportowaniem kierownictwa. 

• Dostawcy usług, którzy świadczą usługi IT i administrowania systemami. 

• Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi konsultingowe, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe. 

• Urząd Skarbowy i Celny, organy regulacyjne i inne organy mające siedzibę w Unii Europejskiej i innych odpowiednich jurysdykcjach, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania. 

• Organy rządowe i pozarządowe, które zarządzają rynkowymi kodeksami postępowania i skargami klientów.

• Osoby trzecie, którym sprzedajemy, przenosimy lub łączymy części naszej działalności lub naszych aktywów. 

 

Wymagamy od wszystkich stron trzecich, którym przekazujemy Państwa dane, aby przestrzegały bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Pozwalamy takim stronom trzecim na przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami. 

 

 1.  TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE 

 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do Państwa danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którzy mają biznesową potrzebę poznania takich danych. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązani do zachowania poufności. 

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.
 

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH 

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.
 

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne. 

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, tożsamości, finansowe i transakcyjne) przez sześć lat po tym, jak przestaną być klientami dla celów podatkowych.
 

W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych: zobacz poniżej, aby uzyskać więcej informacji.
 

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe (tak, że nie można ich już powiązać z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy korzystać z tych informacji na czas nieokreślony bez dalszego powiadomienia użytkownika. 

9.         TWOJE PRAWA
 

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych. Obejmują one prawo do:
 

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych. 
 • Żądania korekty swoich danych osobowych. 
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych. 
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
 • Żądania przeniesienia danych osobowych. 
 • Prawo do wycofania zgody. 

 

Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie internetowej lokalnego organu ds. ochrony prywatności.
 

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres support@mobici.be.


 Dostęp do danych osobowych (lub korzystanie z innych praw) nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia żądania. 

 

Możemy być zmuszeni do zażądania od Państwa określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnić prawo dostępu do danych osobowych (lub do skorzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z tobą, aby poprosić cię o dodatkowe informacje w związku z twoją prośbą, aby przyspieszyć naszą odpowiedź. 

 

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć więcej czasu niż miesiąc, jeśli Twoje żądanie jest szczególnie złożone lub złożyłeś kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco. 

 

10.       LINKI OSÓB TRZECICH
 

Niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie na te linki lub włączenie tych połączeń może pozwolić osobom trzecim na zbieranie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z informacją o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony. 

 

 

11.       PLIKI COOKIE
 

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre ciasteczka przeglądarki, lub aby ostrzegała Cię, gdy strony internetowe ustawiają lub uzyskują dostęp do ciasteczek. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części tej strony internetowej mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo.
 

Nasza strona używa plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej strony. Pomaga nam to zapewnić Państwu dobre doświadczenia podczas przeglądania naszych stron internetowych, a także umożliwia nam ulepszanie naszych stron.
 

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który przechowujemy w Twojej przeglądarce lub na dysku twardym Twojego komputera. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookie. Cookies zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy twojego komputera. Nasze strony mogą wykorzystywać jeden lub więcej z następujących rodzajów plików cookie:
 

 • Ściśle niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszych stron internetowych. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do zabezpieczonych obszarów. 
 • Pliki cookie analityczne/wydajnościowe. Pozwalają nam rozpoznawać i mierzyć liczbę odwiedzających oraz obserwować, w jaki sposób poruszają się oni po stronie internetowej podczas korzystania z niej. Pomaga nam to w ulepszaniu działania naszych stron internetowych, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają. 
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością. Służą one do rozpoznawania użytkownika podczas jego ponownych odwiedzin na stronie internetowej. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści dla Ciebie i zapamiętać Twoje preferencje. 
 • Pliki cookie dotyczące ukierunkowania. Te pliki cookie rejestrują Twoje wizyty na naszych stronach internetowych, strony, które odwiedziłeś i łącza, których użyłeś. Wykorzystujemy te informacje, aby nasze strony internetowe i wyświetlane na nich reklamy były lepiej dopasowane do Twoich zainteresowań. 

 

Należy pamiętać, że osoby trzecie (w tym, na przykład, sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak usługi analizy ruchu w sieci) mogą również używać plików cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Takie pliki cookie mogą być plikami analitycznymi/wydajnościowymi lub ukierunkowanymi.
 

Przykłady plików cookie osób trzecich świadczących usługi zewnętrzne obejmują: 

• Google Analytics

• Twitter

• Facebook

• Pinterest
• 
LinkedIn

• Instagram
• Google+
• https://www.hotjar.com/privacy

Dalsze informacje o nich można uzyskać na ich stronach internetowych. 


 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie, możesz odwiedzić stronę http://www.aboutcookies.org/, która jest niezależnym źródłem informacji dla osób trzecich, wyjaśniającym czym są pliki cookie i czyste gify (clear gifs) oraz jak można nimi zarządzać. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość strony internetowej osób trzecich i nie mamy nad nią żadnej kontroli. 


 Użytkownik może zablokować pliki cookie, aktywując w swojej przeglądarce ustawienia, które pozwalają na wyłączenie ich obsługi. Jednakże, jeśli w ustawieniach przeglądarki zablokujesz wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do wszystkich lub części naszych stron internetowych. 

Z wyjątkiem ściśle niezbędnych i funkcjonalnych plików cookie, pliki cookie wygasają po upływie dwóch lat. 

 

12.       Wersja. 

 

Niniejsza polityka obowiązuje od 1 Maja 2018.