INTEGRITETSPOLICY FÖR KONSUMENTER PÅ- (MOBIL) WEBBPLATSEN

1. Inledning

Denna sekretesspolicy är för denna webbplats b1.hfy.mobi och reglerar integriteten för de användare som väljer att använda den.

I policyn anges de olika områdena när det gäller användarnas integritet och beskriver användarnas, webbplatsens och webbplatsägarnas skyldigheter och krav. Dessutom kommer hur denna webbplats bearbetar, lagrar och skyddar användardata och information också att beskrivas i denna policy.

hfy.se@silverlines.info är en datakontrollant i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordningar, som träder i kraft Mobici BV maj 2018. Våra kontaktuppgifter finns på denna webbplats. Om du inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter har du rätt att klaga till den lokala tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor. Vi är tacksamma om du kontaktar oss först om du har ett klagomål, så att vi kan försöka lösa det åt dig.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserade uppgifter.

Vi kan behandla vissa typer av personuppgifter om dig på följande sätt:

 • Identitetsuppgifter kan innehålla ditt förnamn, efternamn, användarnamn, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter kan innehålla din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansielldata kan innehålla ditt bankkonto och betalningskortsuppgifter.
 • Transaktionsdata kan innehålla information om betalningar mellan oss och andra detaljer om köp som du gjort.
 • Tekniskdata kan inkludera din inloggningsdata, internetprotokolladresser, webbläsartyp och version, webbläsarens instickstyper och versioner, tidszoninställning och plats, operativsystem och plattform och annan teknik på enheterna du använder för att komma åt denna webbplats.
 • Profildata kan innehålla ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 • Användningsdata kan innehålla information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Marknads- och kommunikationsdata kan inkludera dina preferenser för att ta emot marknadsföringskommunikation från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi kan också behandla aggregerade data från dina personuppgifter men dessa uppgifter avslöjar inte din identitet och är i sig själv inte personuppgifter. Ett exempel på detta är där vi granskar dina användningsdata för att beräkna procentandelen webbplatsanvändare som använder en specifik funktion på vår webbplats. Om vi länkar de aggregerade uppgifterna med dina personuppgifter så att du kan identifieras från dem, behandlas de som personuppgifter.

Känslig data

Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter avser data som innehåller information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter. Inte heller samlar vi in ​​information om brottsliga domar och överträdelser.

3. Hur vi sa mlar in dina personuppgifter

Vi kan samla in data om dig genom en mängd olika metoder inklusive:

 • Direktinteraktion Du kan tillhandahålla data genom att fylla i formulär på vår webbplats (eller på annat sätt) eller genom att kommunicera med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt, inklusive när du:
 • beställa våra produkter eller tjänster;
 • skapa ett konto på vår webbplats;
 • prenumerera på vår tjänst eller publikationer;
 • begära resurser eller marknadsföring som skickas till dig;
 • delta i en tävling, prisdrag, kampanj eller enkät; eller om du ger oss feedback.
 • • Automatiserad teknik eller interaktioner: När du använder vår webbplats kan vi automatiskt samla in teknisk data om din utrustning, surfning och användningsmönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverns loggar och annan liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies.
 • Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor: Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan:
  • analysleverantörer som Google baserat utanför EU;
  • reklamnätverk som Facebook baserade utanför EU; och
  • sökinformationsleverantörer eller spårarinformationsleverantörer som är baserade utanför EU.
4. HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONLIGA DATA

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:

 • • Där vi behöver upprätta kontraktet mellan oss
 • När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts), och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där vi måste följa en rättslig skyldighet.
 • Generellt förlitar vi oss inte på samtycke som en laglig grund för att behandla dina personuppgifter, annat än i samband med att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att när som helst återkalla samtycke till marknadsföring genom att skicka e-post till oss hfy.se@silverlines.info

  Syften med behandlingen av dina personuppgifter

  Nedan beskrivs en beskrivning av hur vi tänker använda dina personuppgifter och de rättsliga skälen för vilka vi kommer att behandla sådana uppgifter. Vi har också förklarat vad våra legitima intressen är där det är relevant.

  Vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund, beroende på det specifika syfte som vi använder dina uppgifter för. Skicka ett e-postmeddelande till oss hfy.se@silverlines.info om du behöver information om den specifika rättsliga grunden som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har anges i tabellen nedan.

  Syftet/aktivitet Typ av uppgifter Laglig grund för behandling
  För att registrera dig som ny kund (a) Identitet
  (b) Kontakt
  (a) Upprätta ett kontrakt med dig
  Att bearbeta och leverera din beställning inklusive:
  (a) Hantera betalningar, avgifter och avgifter
  (b) Samla in och få tillbaka pengar som vi är skyldiga
  (a) Identitet
  (b) Kontakt
  (c) Finansiella
  (d) Transaktion
  (e) Marknadsföring och Kommunikation
  (a) Upprätta ett kontrakt med dig
  (b) Nödvändigt för våra berättigade intressen att återkräva skulder till oss
  För att hantera vårt förhållande med dig som kommer att innehålla:
  (a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller sekretesspolicy
  (b) Be dig att lämna en recension eller genomföra en undersökning
  (a) Identitet
  (b) Kontakt
  (c) Profil
  (d) Marknadsföring och kommunikation
  (a) Upprätta ett kontrakt med dig
  (b) Nödvändigt att följa en lagstadgad skyldighet
  (c) Nödvändigt för våra legitima intressen (att hålla våra register uppdaterade och studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster
  För att du ska kunna delta i en prissättning, tävling eller genomföra en undersökning (a) Identitet
  (b) Kontakt
  (c) Profil
  (d) Användning
  (e) ) Marknadsföring och kommunikation
  (a) Prestanda av ett kontrakt med dig
  (b) Nödvändigt för våra legitima intressen att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och växa vår verksamhet
  För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och värd av data) (a) Identitet
  (b) Kontakt
  (c) Teknisk
  (a) Nödvändiga för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, administrera och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med en omorganisation eller omstrukturering av företag)
  (b) Nödvändigt att följa en lagstadgad skyldighet
  Att leverera relevant innehåll och annonser till dig och mäta och förstå effektiviteten i vår annonsering (a) Identitet
  (b) Kontakt
  (c) Profil
  (d) Usage
  (e) Användning Marknadsföring och kommunikation
  (f) Teknisk
  Nödvändiga för våra legitima intressen (att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, utvecklar dem, för att växa vår verksamhet och informera om vår marknadsstrategi)
  Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter (a) Teknisk
  (b) Användning
  Nödvändiga för våra legitima intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och att informera vår marknadsstrategi)
  Att ge förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara intressanta för dig (a) Identitet
  (b) Kontakt
  (c) Tekniskt
  (d) Användning
  (e) Profil
  Nödvändiga för våra legitima intressen (att utveckla våra tjänster och öka vår verksamhet)
  Marknadsföringskommunikation

  Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har:

  i (i) begärt information från oss eller köpta varor eller tjänster från oss; eller
  ii (ii) om du har gett oss dina uppgifter och markerat rutan vid uppgiften för att vi ska skicka marknadsföringskommunikation; och
  iii (iii) i varje fall har du inte valt att ta emot den marknadsföringen.

  Vi får ditt uttryckliga godkännande innan vi delar dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.

  Du kan be oss eller tredje parter när som helst sluta skicka marknadsföringsmeddelanden genom att skicka e-post till oss hfy.se@silverlines.info.

  Om du väljer att inte ta emot vår marknadsföringskommunikation kommer detta inte att gälla personuppgifter som tillhandahålls oss som ett resultat av ett produkt-/tjänstköp, garantiregistrering, produkt/serviceupplevelse eller andra transaktioner.

  Nytt ändamål

  Vi kommer endast att använda din personliga information för de ändamål som vi samlade in för, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda den av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill ta reda på mer om hur behandlingen för det nya syftet är kompatibel med det ursprungliga syftet, skicka ett e-postmeddelande till oss hfy.se@silverlines.info.

  Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett syfte som inte är relaterat till det syfte för vilket vi samlade in uppgifterna, kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden för behandling. Vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lag.

  5. Avslöjanden av dina personuppgifter

  Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de syften som anges i tabellen i punkt 4 ovan:

  • Andra företag i vår grupp som tillhandahåller IT-, fakturerings- och systemadministrationstjänster och genomför ledarrapportering.
  • Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
  • Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller konsult-, bank-, juridiska, försäkrings- och redovisningstjänster.
  • Skatteverket & Tullverket, regulatorer och andra myndigheter baserade i EU och andra relevanta jurisdiktioner som kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.
  • Statliga och icke-statliga myndigheter som hanterar marknadens uppförandekoder och kundklagomål.
  • Tredje parter som vi säljer, överför eller fusionerar delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

  Vi kräver att alla tredje parter som vi överför dina data till respekterar säkerheten för dina personuppgifter och för att behandla dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

  6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

  Vi överför inte dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

  7. DATASÄKERHET

  Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter tappas bort, används eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till din personliga information till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som behöver uppgifterna för sin tjänsteutövning. De behandlar endast dina personliga uppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.
  Vi har infört förfaranden för att hantera alla misstänkta personuppgifter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett brott där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

  8. BEVARANDE AV UPPGIFTER

  Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de syften vi samlade in dem, inklusive för att uppfylla lagkrav, redovisning eller rapportering.

  För att bestämma lämplig lagringsperiod för personuppgifter, tar vi hänsyn till mängden, karaktären och känsligheten för personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt och med tillämpliga lagkrav.
  Enligt lag måste vi lagra grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sex år efter att de upphör att vara kunder i skatteändamål.

  Under vissa omständigheter kan du be oss ta bort dina data: se nedan för mer information.

  Under vissa omständigheter kommer vi att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan vidare meddelande till dig.

  9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

  Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt lagar om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten till:

  • Begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Begära korrigering av dina personuppgifter.
  • Begära borttagning av dina personuppgifter.
  • Neka behandling av dina personuppgifter.
  • Begära begränsning av behandling av din personliga information.
  • Begära överföring av dina personuppgifter.
  • Rätten att återkalla samtycke.

  Du kan se mer om dessa rättigheter på den lokala sekretessmyndighetens webbplats.

  Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen maila oss på hfy.se@silverlines.info.

  Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till din personliga information (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

  Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har någon rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om mer information om din begäran om att påskynda vårt svar.

  Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I detta fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad.

  10. LÄNKAR FRÅN TREDJE PART

  Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plug-ins och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela information om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

  11. COOKIES

  Du kan ställa in din webbläsare att vägra alla eller några webbläsarcookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. 


  Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en god upplevelse när du surfar på våra webbplatser och tillåter oss också att förbättra våra webbplatser.

  En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller hårddisken på din dator. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att använda cookies Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. Våra webbplatser kan använda en eller flera av följande sorters cookies:

  • Strikt nödvändiga cookies. Det här är cookies som krävs för drift av våra webbplatser. De inkluderar till exempel cookies som gör att du kan logga in i säkra områden.
  • Analytisk prestanda cookies De tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig runt på en webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur våra webbplatser fungerar, till exempel genom att säkerställa att användare lätt hittar det de letar efter.
  • Funktionalitet cookies. Dessa cookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår hemsida. Detta gör att vi kan anpassa vårt innehåll för dig och komma ihåg dina preferenser.
  • Targeting cookies. Dessa coookies registrerar ditt besök på våra webbplatser, de sidor du har besökt och länkarna du har följt. Vi kommer att använda denna information för att göra våra webbplatser och annonseringen som visas på den mer relevant för dina intressen.

  Observera att tredje parter (inklusive till exempel reklamnätverk och leverantörer av externa tjänster som webbtrafikanalystjänster) också kan använda cookies som vi inte har någon kontroll över. Dessa cookies är sannolikt analytiskt/prestanda cookies eller targeting cookies enligt ovan.

  Exempel på tredjepartscookies som tillhandahåller externa tjänster inkluderar:

  Mer information om dem kan erhållas från deras respektive webbplatser.

  Om du vill veta mer om cookies kanske du vill besöka http://www.aboutcookies.org/ som är en oberoende tredjepartsresurs som förklarar vad cookies och klara gif är och hur du kan hantera dem. Observera att vi inte ansvarar för och har ingen kontroll över innehållet på denna tredje parts webbplats.

  Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan inaktivera användningen av dem. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive strikt nödvändiga cookies) kan du dock inte komma åt alla eller delar av vår webbplats.
  Förutom strikt nödvändiga och funktionella cookies, kommer cookies att upphöra att gälla inom två år.

  12. Version.

  Denna policy är uppdaterad den 1 maj 2018.