1. Definitioner

1.1 Under dessa förhållanden förstås följande begrepp:

Köp: Varje avtal med (för användning av) en tjänst hos Mobici BV, där de skyldiga beloppen debiteras regelbundet.
Innehåll: (digital) information, såsom text, detaljer, rörliga, stationära och grafiska bilder, ljud och information i alla andra former, till exempel reklam och/eller liknande tjänster.
Konsument: En klient som inte agerar professionellt eller på uppdrag av ett företag.
Tjänst: Mobiltelekommunikations-/MCB- eller PSMS-tjänsten som presenteras eller levereras av Mobici BV, bestående av tillhandahållande av innehåll, i alla former.
Kund: Den (blivande) klienten till Mobici BV.
Health For You: Ett Mobici BV handelsnamn.
Affiliate: Annan slogan för reklam via (mobilt) internet eller andra kommunikationsmedel (detta inkluderar också utgivare och webbplatser).
Avtal: Alla avtal med vilka Mobici BV tillhandahåller (en eller flera) tjänster
Företagsklient: En klient som agerar professionellt eller på uppdrag av ett företag.
Mobici BV Mobici BV, Leopoldstraat 26, 2300 Turnhout, Belgium

Registreringsnummer 0632867986

1.2
Dessa allmänna villkor ersätter alla allmänna villkor som kan ha varit tillämpliga i tidigare avtal.
1.3
Dessa allmänna villkor gäller för alla Mobici BV onlineerbjudanden och för alla online Mobici BV avtal

2 Allmänt

2.1
Dessa villkor gäller för användning av webbplatsen och alla avtal mellan Mobici BV och den deltagare som Mobici BV har deklarerat.
2.2
Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor är ogiltiga, ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor förbli fullt tillämpliga. Parterna kommer att inleda förhandlingar för att utveckla nya regler för att ersätta ogiltiga eller ogiltiga, som beaktas, med beaktande, syftet och avsikten med de ursprungliga bestämmelserna.
2.3
Dessa villkor och annan information om tjänsterna hos Mobici BV finns på webbplatsen. Efter avslutad registrering och godkännande av betalningssidan inklusive villkor finns det ett avtal mellan deltagaren och Mobici BV som skapats.

3 Ansvar för länkar på webbplatsen

3.1
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser än Health For You. Mobici BV kan inte övervaka dessa andra webbplatser och inte heller ta något ansvar för innehållet på dessa. Mobici BV ansvarar inte för detta innehåll.

4 Medverkan

4.1
Vid registreringen måste deltagaren ha ett giltigt telefonnummer.
4.2
Mobici BV har rätt att inte acceptera en registrering.
4.3
Deltagaren måste vara 18 år eller äldre och ha en permanent plats eller vistelse i Sverige. Deltagaren kan bara starta prenumerationen med tillåtelse från fakturan. Eller så kan deltagaren starta prenumerationen med tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare.
4.4
Mobici BV förbehåller sig rätten att utesluta deltagaren från deltagande om deltagaren bryter mot dessa villkor på något sätt eller på annat sätt agerar olagligt mot Mobici BV eller tredje parter.

5 Ångerrätt

5.1
Deltagaren samtycker till att deltagaren inte kan kräva ångerrätten omedelbart efter att prenumerationen träder i kraft.

6 Varaktighet och uppsägning

6.1
Prenumerationen är på obestämd tid. Deltagaren kan avsluta prenumerationen när som helst.
6.2
Vid uppsägning måste deltagaren tydligt ange sitt telefonnummer.
6.3
När prenumerationen är klar kan deltagaren inte längre använda Health For You.

7 Felaktig användning av webbplatsen

7.1
Det är inte tillåtet att missbruka fel eller tekniska fel på www.g4u.mobi. Eventuella buggar eller tekniska defekter ska meddelas av deltagaren till Mobici BV
7.2
Det är inte tillåtet att manipulera webbplatsen, eller använda tjänsten för att avsiktligt bedriva olagligt beteende, för att medvetet skapa, lagra eller sprida olagligt innehåll, kränka upphovsrätt, kränka immateriella rättigheter eller skicka skräppost eller främja skickande av skräppost.
7.3
Deltagaren måste följa alla (andra) regler eller anges med koden på webbplatsen.
7.4
Om deltagaren sprickar eller bedräger systemet på något sätt kommer Health For You att rapportera detta till polisen.
7.5
Om deltagaren bryter mot bestämmelserna i villkoren eller andra relaterade avtalsförpliktelser eller på något sätt missbrukar webbplatsen www.g4u.mobi kan Health For You avbryta eller avbryta tjänsten och/eller prenumerationen.

9 Ansvar

9.1
Mobici BV strävar efter att hålla tjänsterna på webbplatsen uppe 7 dagar i veckan, dygnet runt tillgängliga. Tillgången kan avbrytas, bland annat genom underhåll, uppdatering och/eller av någon annan teknisk anledning. Mobici BV ansvarar inte för ett tillfälligt avbrott på webbplatsen om inte avbrottet på grund av Mobici BV är orimligt långt.
9.2
Mobici BV kan inte garantera att informationen på webbplatsen är korrekt. Mobici BV kommer att göra allt för att hålla informationen noggrann så konsekvent som möjligt. Externa påverkningar, till exempel; hackare, är alltid möjliga och kan leda till förvrängd information. Mobici BV ansvarar inte för sådan förvrängd information. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som kränker konstituerade upphovsrätt, eller om dina immateriella rättigheter på annat sätt kränks, kontakta oss.
9.3
Mobici BV ansvarar inte för skador av något slag på grund av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som tillhandahålls av Mobici BV av deltagaren.
9.4
Mobici BV ansvarar inte för indirekta eller följdskador.
9.5
Ansvarsbegränsningarna i dessa villkor gäller inte om skadorna av grov vårdslöshet beror på Mobici BV eller dess anställda.
9.6
Mobici BV kan inte övervaka de dotterbolag och utgivare som tar hand om marknadsföringen av Health For You och inte tar något ansvar för innehållet i det. Dotterbolag och utgivare som inte respekterar förlagets och affiliate-regler kommer att tas bort inom 24 timmar. Skador orsakade av otillbörlig reklam från tredje part ansvarar inte på Mobici BV. Endast publikationer av Mobici BV under en URL till Health For You som www.b1.hfy.mobi/ följt av kampanjvariabler är ansvaret för Mobici BV Alla andra webbadresser som skiljer sig inte från Mobici BV och faller därför inte under hennes ansvar.

10 Kampanjer

10.1
Mobici BV använder webbplatser från tredje part, oavsett om det är mot betalning, för att skicka besökare till hennes webbplats. Dessa tredje parter ansvarar för att placera dessa hyperlänkar och är ensamma ansvariga för innehållet på webbplatsen och hur denna tredje part skickar användare via hyperlänkar till webbplatsen.

11 Force majeure

11.1
Mobici BV är inte skyldig att uppfylla några av sina skyldigheter enligt avtalet om de förhindras på grund av force majeure. Force majeure inkluderar alla icke-hänförliga misslyckanden från tredje part, tillfällig eller otillräcklig tillgänglighet av hårdvara, programvara och/eller Internet eller andra telekommunikationsanslutningar som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna eller någon annan situation där Mobici BV inte har någon (avgörande) kontroll.
11.2
I händelse av force majeure är Mobici BV inte skyldig att betala kompensation för den orsakade skadan till deltagaren, utom och i den mån Mobici BV, som ett resultat av force majeure, har gynnats och skulle inte har om inte inträffat.

12 Immateriella rättigheter

12.1
Utan förut skriftligt eller elektroniskt samtycke från Mobici BV får deltagaren inte kopiera, vidarebefordra, distribuera, reproducera eller publicera information, text, logotyper, märken, namn och illustrationer som han/hon har fått via webbplatsen. Vi har rätt att ta bort allt innehåll (värd som en del av tjänsten) som betraktas som olagligt eller för vilket ett avvisningsmeddelande har mottagits.

13 Säkerhet och internet

13.1
Mobici BV kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda webbplatsen mot riskerna för obehörig åtkomst till eller förändring, förstörelse eller förlust som introducerats av deltagaren via webbplatsen, men Mobici BV kan inte garantera saken.
13.2
Mobici BV och deltagaren kommer endast att överklaga till domstolen efter att de har gjort allt för att lösa tvisten genom ömsesidig överenskommelse.
13.3
Domaren på platsen för Mobici BV har behörighet att ta hänsyn om inte lagen kräver något annat. Om Mobici BV åberopar denna bestämmelse måste deltagaren välja jurisdiktion för den behöriga domstolen inom en månad, enligt lagen Mobici BV bryr sig om din integritet. Vi kommer därför att använda dina data på ett säkert sätt och process. Läs nedan sekretessförklaringen för att förstå vilka data vi har och vad vi gör med detta.

14 Kompatibla telefoner

14.1
IOS & Android. Våra tjänster, bilder och videor kanske inte fungerar på varje handenhet, bärbar dator, stationär eller elektronisk enhet som kan visa innehållet. Du erkänner att vi inte är ansvariga för att ha alla typer av format tillgängliga. Det är användarens ansvar att se till att enheten de använder kan reproducera följande filer (Bild - JPG, GIF, PNG) (Filmer - 3GP & MOV) eller ha rätt programvara installerad för att få åtkomst till alla tjänster.