1. Määritelmät

1.1
Näissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat määritelmät:

Tilaus Jokainen sopimus Mobici BV, palveluiden käytöstä ja jossa summat veloitetaan määräajoin.
Sisältö: (digitaalinen) tieto, kuten teksti, yksityiskohdat, liikkuvat, kiinteät ja graafiset kuvat, ääni ja tiedot kaikissa muissa muodoissa, kuten pelit, mainonta ja/tai vastaavat palvelut.
Kuluttaja: Asiakas, joka ei toimi ammattimaisesti tai yrityksen puolesta.
Palvelu: Mobici BV:n esittämä tai toimittama matkaviestintä-/MCB- tai PSMS-palvelu, joka koostuu sisällön tarjoamisesta kaikissa muodoissa.
Asiakas: Mobici BV:n (mahdollinen) asiakas.
Health For You: Mobici BV:n kauppanimi. .
Affiliate: Muu verkon tai muiden viestintävälineiden välityksellä (tämä sisältää myös kustantajat ja verkkosivustot) esitetty mainoslause.
Sopimus: Sopimus, jonka perusteella Mobici BV tarjoaa (yhden tai useamman) palvelun.
Yritysasiakas: Asiakas, joka toimii ammattimaisesti tai yrityksen puolesta.
Mobici BV Mobici BV, Leopoldstraat 26, 2300 Turnhout, Belgium

Rekisteritunnus 0632867986

1.2
Nämä yleiset ehdot korvaavat kaikki yleiset ehdot, joita on mahdollisesti sovellettu aiemmissa sopimuksissa.
1.3
Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia Mobici BV:n verkkotarjouksia ja kaikkia Mobici BV:n verkkosopimuksia.

2 Yleistä

2.1
Nämä ehdot koskevat verkkosivuston käyttöä ja Mobici BV:n ja Mobici BV:n ilmoittaman osallistujan välisiä sopimuksia.
2.2
Jos yksi tai useampi näiden ehtojen määräys on pätemätön tai mitätön, näiden ehtojen jäljellä olevia säännöksiä sovelletaan edelleen täysimääräisesti. Osapuolet aloittavat neuvottelut laatiakseen uusia sääntöjä, jotka korvaavat havaitut pätemättömät tai mitättömät ehdot, ottaen huomioon alkuperäisten määräysten tarkoituksen.
2.3
Nämä ehdot ja muut Mobici BV:n palveluita koskevat tiedot löytyvät verkkosivustolta. Osallistujan ja Mobici BV:n välille on tehty sopimus, kun rekisteröinti on suoritettu ja maksusivu, mukaan lukien ehdot, on hyväksytty.

3 Vastuu sivuston linkeistä

3.1
Verkkosivusto voi sisältää linkkejä muihin kuin Health For You:n verkkosivustoihin. Mobici BV ei voi seurata näitä muita verkkosivustoja eikä ottaa vastuuta niiden sisällöstä. Mobici BV ei ole vastuussa tästä sisällöstä.

4 Osallistuminen

4.1
Health For You tarjoaa lifestyle-blogin, jolla on rajoittamaton pääsy blogeihin rekisteröinnin jälkeen. Osallistuja tekee tilauksen käyttääkseen Health For You sivustoa. Tilaus astuu voimaan käyttäjän napsautettua verkkosivun painiketta, joka sisältää ehdot, ja lähettäessä tekstiviestin numeroon 17271. Tätä maksusivua isännöi Mobici BV, ja siinä on selvästi ilmoitettu palvelun kustannukset. Hyväksynnän jäl
4.2
Rekisteröityessään osallistujalla on oltava voimassa oleva toimiva puhelinnumero.
4.3
Mobici BV:lla on oikeus olla hyväksymättä rekisteröitymistä.
4.4
Osallistujan on oltava vähintään 18-vuotias ja hänellä on oltava pysyvä asuinpaikka tai asuinpaikka Suomessa. Osallistuja voi aloittaa tilauksen vain laskun maksajan luvalla. Tai osallistuja voi aloittaa tilauksen vanhemman tai huoltajan luvalla.
4.5
Mobici BV pidättää oikeuden sulkea osallistujan pois osallistumisesta, jos osallistuja rikkoo näitä ehtoja millään tavalla tai toimii muuten lainvastaisesti Mobici BV:a tai kolmansia osapuolia vastaan.

5 Peruutusoikeus

5.1
Osallistuja hyväksyy, että osallistuja ei voi heti tilauksen voimaantulon jälkeen vedota peruuttamisoikeuteen.

6 Kesto ja irtisanominen

6.1
Tilaus on voimassa toistaiseksi. Osallistuja voi lopettaa tilauksen milloin tahansa.
6.2
Palvelun voi irtisanoa lähettämällä tekstiviestin HFY STOP numeroon 17271. Irtisanomisen voi tehdä myös lähettäällä sähköpostia osoitteeseen hfy.fi@silverlines.info. Muista ilmoittaa puhelinnumerosi.
6.3
Irtisanomisen yhteydessä osallistujan on selvästi ilmoitettava puhelinnumeronsa.
6.4
Tilauksen päätyttyä osallistuja ei voi enää käyttää Health For You -sovellusta.

Verkkosivuston asiaton käyttö

7.1
Väärinkäytökset tai tekniset virheet eivät ole sallittuja b1.hfy.mobi-sivustolla. Osallistujan tulee ilmoittaa mahdollisista virheistä tai teknisistä vioista Mobici BV:lle.
  • Mobici BV
  • Leopoldstraat 26, Belgium
  • Sähköpostiosoite: hfy.fi@silverlines.info
  • Tuki: +358 942451583
7.2
Sivustoa ei saa väärinkäyttää tai palvelua ei saa käyttää tarkoitukselliseen laittomaan toimintaan, laittoman sisällön tietoiseen luomiseen, tallentamiseen tai levittämiseen, tekijänoikeuksien loukkaamiseen, immateriaalioikeuksien loukkaamiseen tai roskapostin lähettämiseen tai roskapostin lähettämisen edistämiseen.
7.3
Osallistujan on noudatettava kaikkia (muita) sääntöjä tai ilmoitettava koodilla verkkosivustolla.
7.4
Jos osallistuja rikkoo tai murtaa järjestelmän jollain tavalla, Mobici BV ilmoittaa tästä poliisille.
7.5
Jos osallistuja rikkoo käyttöehtojen tai muiden asiaan liittyvien sopimusvelvoitteiden määräyksiä tai väärinkäyttää millään tavalla b1.hfy.mobi-verkkosivustoa, Mobici BV voi keskeyttää tai lopettaa palvelun ja/tai tilauksen.

8 Kysymykset ja valitukset

8.1
Kyselyt tai valitukset voidaan ohjata seuraavalle taholle: Mobici BV Leopoldstraat 26, , Belgium Sähköpostiosoite: hfy.fi@silverlines.info Tuki: +358 942451583.
8.2
Mobici BV käsittelee valitukset 24 tunnin kuluessa, asiakaspalveluumme voi ottaa yhteyttä puhelimitse arkisin klo 9–17. Jos valituksen ratkaiseminen 30 päivän kuluessa ei ole mahdollista, osallistujalle ilmoitetaan viivästymisestä.

9 Vastuu

9.1
Mobici BV pyrkii pitämään verkkosivustolla olevat palvelut saatavilla 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttö voidaan keskeyttää, esimerkiksi ylläpidon, päivityksen ja/tai muiden teknisten syiden vuoksi. Mobici BV ei ole vastuussa verkkosivuston väliaikaisesta keskeytyksestä, paitsi jos Mobici BV:sta johtuva häiriö on kohtuuttoman pitkä.
9.2
Mobici BV ei voi taata, että verkkosivustolla olevat tiedot ovat oikein. Mobici BV tekee parhaansa pitääkseen nämä tiedot mahdollisimman tarkkoina ja johdonmukaisina. Esimerkiksi ulkoiset vaikutteet, kuten hakkerit, ovat aina mahdollisia ja voivat johtaa vääristyneisiin tietoihin. Mobici BV ei ole vastuussa tällaisista vääristyneistä tiedoista. Jos uskot, että työsi on kopioitu muodollisia tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla, tai jos muutoin immateriaalioikeuksiasi on loukattu, ota meihin yhteyttä.
9.3
Mobici BV ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, jotka aiheutuvat vääristä ja/tai puutteellisista tiedoista, jotka osallistuja on toimittanut Mobici BV:lle.
9.4
Mobici BV ei ole vastuussa välillisistä vahingoista.
9.5
Näihin ehtoihin sisältyviä vastuun rajoituksia ei sovelleta, jos törkeän huolimattomuuden aiheuttamat vahingot johtuvat Mobici BV:sta tai sen työntekijöistä.
9.6
Mobici BV ei voi valvoa kumppaneita ja julkaisijoita, jotka huolehtivat Health For You:n markkinoinnista, eikä ota vastuuta sen sisällöstä. Kumppanit ja kustantajat, jotka eivät kunnioita julkaisija- ja kumppanisääntöjä, poistetaan 24 tunnin sisällä. Kolmansien osapuolten sopimattoman mainonnan aiheuttamat vahingot eivät ole Mobici BV:n vastuulla. Ainoastaan Mobici BV:n julkaisut, URL-osoitteella Health For You ja jotka ovat b1.hfy.mobi, ovat Mobici BV:n vastuulla. Kaikki muut URL-osoitteet, eivät ole Mobici BV:n vastuulla.

10 Kampanja

10.1
Mobici BV ei ole velvollinen täyttämään mitään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, jos ne aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseen esteeseen sisältyy mikä tahansa kolmansien osapuolten aiheuttama virhe, palvelujen tarjoamiseen tarvittavien laitteistojen, ohjelmistojen ja/tai verkko- tai muiden tietoliikenneyhteyksien väliaikainen tai riittämätön saatavuus tai muu tilanne, jossa Mobici BV:lla ei ole (ratkaisevaa) hallintaa.

11 Ylivoimainen este

11.1
Ylivoimaisen esteen sattuessa Mobici BV ei ole velvollinen maksamaan korvausta osallistujalle aiheutuneista vahingoista, paitsi ja siltä osin kuin Mobici BV on ylivoimaisen esteen seurauksena hyötynyt tilanteesta eikä muuten olisi.

12 Immateriaalioikeudet

12.1
Osallistuja ei saa ilman Mobici BV:n etukäteen antamaa kirjallista tai sähköistä suostumusta kopioida, välittää, levittää, toistaa tai julkaista mitään verkkosivuston kautta hankkimiaan tietoja, tekstiä, logoja, tuotemerkkejä, nimiä ja kuvia. Meillä on oikeus poistaa kaikki sisältö (palvelun osana ylläpidetty), jota pidetään laittomana tai josta on saatu ilmoitus

13 Turvallisuus ja Internet

13.1
Mobici BV ryhtyy tarvittaviin turvatoimenpiteisiin suojatakseen verkkosivustoa osallistujan verkkosivun kautta aiheuttamalle luvattomalle käytölle tai muutoksille, tuhoamiselle tai menetyksille, mutta Mobici BV ei voi taata asiaa.
13.2
Mobici BV ja osallistuja vetoaa oikeuteen vasta sen jälkeen, kun hän on pyrkinyt ratkaisemaan riidan yhteisellä sopimuksella.
13.3
Mobici BV:n toimipaikan tuomarilla on toimivalta tunnistaa asia, ellei laki toisin määrää. Jos Mobici BV vetoaa tähän määräykseen, osallistujan on valittava lainkäyttövalta toimivaltaisesta tuomioistuimesta yhden kuukauden kuluessa lain mukaan Mobici BV välittää tietosuojastasi. Käytämme ja käsittelemme tietojasi turvallisella tavalla. Lue alla oleva tietosuojalausuntome ymmärtääksesi, mitä tietoja meillä on ja mitä teemme niillä.

14 Yhteensopivat puhelimet

  • IOS
  • Android
  • Palvelumme, kuvat ja videot eivät välttämättä toimi kaikissa matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, pöytätietokoneissa tai elektronisissa laitteissa, jotka pystyvät näyttämään sisältöä. Ymmärrät, että meillä ei ole velvollisuutta tarjota sisältöä jokaisessa mahdollisessa muodossa. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että käytetty laite pystyy toistamaan seuraavat tiedostot (kuva - JPG, GIF, PNG) (elokuvat - 3GP ja MOV) tai että heillä on asianmukainen ohjelmisto asennettuna kaikkien palvelujen käyttämistä varten.