uppmärksam övning
3 mindfulness-spel för att öka lugnet
För att avrunda de bästa mindfulness-aktiviteterna du kan integrera i din dagliga rutin och dela med andra,
Hej månstråle.Idag vill jag prata om långsiktiga effekter av mindfulness.Även om lycka och glädje kanske inte är det omedelbara resultatet av att göra en mindfulness-övning, kan det att göra dem konsekvent hjälpa till att sätta stopp för alltför idisslande i det förflutna och oroa sig för framtiden.
steg