uppmärksam övning för dagen
3 mer mindfulness-aktiviteter för att minska stress
Mindfulness gör det möjligt för oss att införa en sund urskiljning i vår vardagliga upplevelse och identifiera de element i vår tanke, tal och beteende som leder till lidande och de som leder till frihet.
Hej där blommande blomma!Medan vissa av dessa aktiviteter kan vara till hjälp just nu, kan förnekelse av våra känslor faktiskt göra dem mer intensiva och påverka vår fysiska och mentala hälsa negativt.Så hur kan vi hälsosamt möta och släppa våra känslor istället för att svepa dem under mattan?Ett sätt är att öva sig självmedveten i nuet.
steg