dagens oppmerksom praksis
3 flere mindfulness-aktiviteter for å redusere stress
Ved hjelp av mindfulness kan vi gjenkjenne aspektene ved våre tanker, ord og atferd som bidrar til lidelse og de som bidrar til frihet i våre daglige liv.
Hei, blomsterknopp! Selv om noen av disse aktivitetene kan være nyttige i øyeblikket, kan det å undertrykke følelsene våre faktisk gjøre dem verre og ha en negativ innvirkning på både vår mentale og fysiske helse. Så hvordan kan vi håndtere følelsene våre på en sunn måte i stedet for å begrave dem? Praksisen med å være selvbevisst i øyeblikket er én måte.
trinn